Luminosus, n.o.

Luminosus, n.o.

Hlavná 142/21
07901 Veľké Kapušany
IČO: 35583436

Informácie o inštitúcii Luminosus, n.o.Luminosus, n.o. bola založená v roku 2008 so zameraním na sociálno-vzdelávacie potreby obyvateľstva regiónu Použie a Medzibodrožie.

Naše aktivity:

  • vyučovanie anglického jazyka (kurzy pre všetky vekové skupiny, na každej jazykovej úrovni)
  • organizovanie seminárov a konferencií
  • projektová činnosť


Od 1. 9. 2009 sme AKREDITOVANÝM CENTROM pre získavanie medzinárodne uznaného jazykového certifikátu City & Guilds.

 

Program celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci-PLM

Slovakian Young People Gain Professional Development in Europe
Mladí ľudia zo Slovenska získajú odborný rozvoj v Európe

Luminosus, n.o. podala prihlášku na program Leonardo da Vinci za účelom zabezpečenia pracovných stáží pre osoby žijúce v regióne Veľké Kapušany a okolie.

Hlavné ciele projektu:
- umožniť účastníkom zdokonaliť sa v danom pracovnom odbore
- rozvíjanie komunikačných a jazykových schopností v anglickom a poľskom jazyku
- získať nové vedomosti, poznatky, metódy práce
- budovať nové partnerstvá pre budúcnosť

Cieľom akcie je podporiť nadnárodnú mobilitu pracovníkov, živnostníkov alebo zamestnateľných osôb na trhu práce (vrátane absolventov), ktorí sú zapojení do odbornej prípravy, v rámci ktorej realizujú stáž v zahraničí.
Všeobecné ciele mobility v rámci podprogramu Leonardo da Vinci sú:
• podporiť účastníkov odbornej prípravy a ďalšieho odborného vzdelávania pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti a zapojení sa na európskom trhu práce,
• zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre jednotlivcov a podporiť mobilitu učňov.

Účastníci projektu: 5 osôb (Edina Tóthová, Tibor Varga, Zoltán Ilko, Ján Bálint, Annamária Bálint)

Projekt je podporovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ján Bálint, Ing.
Tel.: +421-903-863625

E-mail: abalint@luminosus.sk
info@luminosus.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit